X


 
 

- HTL ELEKTRO AVERØY -


NEK405

HTL elektro Averøy er sertifisert på Elkontroll bolig og Næring (inkludert fjøs og driftsbygninger). Ved å kjøpe kontroll fra oss får du et tryggere anlegg, fritt for varmgang og feil. Hyppighet av kontroll risikovurderes men for boliger må det tas minimum hvert 5. år og funnede avvik må lukkes for å få redusert forsikringspremie. 

Vi anbefaler at alle tar kontroll ihht NEK405, både privat og innen næring. 

ELKONTROLL REDDER LIV! 


  • imagesWV6E55BO-296x184.jpg
  • last ned.jpg
SNAKK MED OSS

HELGE HENØENDaglig leder

helge@htlelektro.no
47 83 58 57