X


 
 

- HTL ELEKTRO AVERØY -


ON Offshore Network

Olje og gass har vært og er fortsatt en viktig del av byggingen av det norske samfunn. Vi er avhengige av driften for å opprettholde velferdsstaten, samt er det viktig at overskudd fra næringen brukes til å investere i kompetanse som gi oss konkurransefortrinn i fremtiden ved å ha fokus på bærekraft og fornybare energikilder. 

HTL elektro Averøy har siden oppstarten av ON Offshore Network vært medlem i kompetanseklyngen. Årsaken til at nettverket ble opprettet var for å opprettholde regionens kompetanse rettet mot offshore-næringen samt at de respektive foretakene kan samarbeide tett for å løse oppgavene krevende kunder legger frem. 


  • ON - medlemslogo.png
  • ON Offshore Network.PNG
SNAKK MED OSS

HELGE HENØENDaglig leder

helge@htlelektro.no
47 83 58 57