X


 
 

- HTL ELEKTRO AVERØY -


Elvirksomhetsregisteret

For å drive elektroforetak i Norge skal man være innmeldt i Elvirksomhetsregisteret. For å være innmeldt der må bedriften ha minst en faglig ansvarlig med godkjent installatørprøve (installatør). Dette er et absolutt minimum for drive med nyinnstallasjon og renovering av eksisterende anlegg. Sjekk din elektriker her. Dersom du ikke finner levernadøren din her er det stor fare for at det drives ulovlig og ansvaret på dette ligger faktisk hos den som bestiller tjenesten. Garanti faller altså bort dersom dette ikke er på plass. 


  • Gran-Elektro.jpg
SNAKK MED OSS

HELGE HENØENDaglig leder

helge@htlelektro.no
47 83 58 57